top of page

Næring, Kontor

Hollaveien 2C

Nærings og kontorlokaler på 1000kvm

Leietakere:

  • BDO

  • Admento AS

  • Berg manuell terapi og fysioterapi

  • HMS-Tjenesten

  • Hellemklinikken

  • Audiopluss

  • Sodvin

bottom of page