top of page
Wesselekra_OV_DJI048_Updated_nett.jpg

Wesselekra
 

Nå bygges eneboliger, rekkehus og leiligheter
Solgt: 1 enebolig, 4 rekkehus,  10
 leiligheter

Artikler

Vi bygger og utvikler Heim
Vi har over 20.000kvm med næringlokaler vi leier ut

pin_lightblue.png

= Våre eiendommer

= Våre utviklingseiendommer

Søa Eiendom

Drift og forvaltning av næringseiendommer.
Utvikling og salg av boligeiendommer.

 

Søa Eiendom as eier over 20.000kvm med næringsarealer og har i overkant av 60 leietakere.

Om
bottom of page